Muzyka jako czynnik ułatwiający resocjalizację nieletnich

0

Muzyka często jest wykorzystywana w procesie resocjalizacji osób nieletnich, które zostały osadzone w instytucji totalnej. Młodzież, która jest niedostosowana społecznie przejawia różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne w efekcie których nie mogą oni zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, co może powodować konflikty z otoczeniem i prawem (Кісель, 2015). Na modyfikację postaw osoby nieletniej wpływ mają czynniki, które działają na jej strefę emocjonalną. Według Florczyka (2010 za: Кісель, 2015) muzyka w trakcie jej odbioru sprawia, że ludzie koncentrują swoje działania właśnie na sferze emocjonalnej dzięki czemu u młodego człowieka kształtuje się psychika i wzbogaca się życie wewnętrzne. Dlatego warto jest wykorzystać ją w pracy z nieletnimi przestępcami, radość i satysfakcja z osiągniętych sukcesów mogą sprawić, że jednostka będzie chciała podejmować dalsze działania związane z muzyką, tym samym umocni się jej równowaga psychiczna jednocześnie przyspieszając resocjalizację. Sama muzyka jest elementem kluczowym dla młodocianych jako rozrywka i sposób przyjemnego spędzenia czasu, dzięki połączeniu jej z innymi formami resocjalizacji, tj. sportem, dramą lub plastyką – wychowanek odkryć może nieuświadomione wcześniej uczucia, które pozwalają poznać siebie i innych co również jest jednym z elementów resocjalizacji (Кісель, 2015), a słuchanie muzyki w grupie może skutecznie pozwolić pozbyć się negatywnych emocji oraz ukazać skazanym różnorodność reagowania na muzykę co może być pomocne w uczeniu większej tolerancji do innych ludzi (Marków, 1980 za: Кісель, 2015).

Related Posts